Baza Danych . INFO
Darmowe i komercyjne bazy danych.
Strona główna Bazy danychKontakt

Baza danych - imiona polskie z podziałem na płeć i z odmianą przez przypadki

Odmiana imion przez przypadki niejednokrotnie sprawia trudność. Większość z nich da się odmienić stosując się do prostych zasad językowych obowiązujących w polskiej gramatyce. Ale niektóre z nich są tak zwanymi wyjątkami od reguły, przez co w użytkowym języku polskim pojawia się wiele błędów wynikających z braku umiejętności niestandardowej odmiany imion.

W związku z wieloma trudnościami i błędami o jakie nietrudno w języku polskim, który jak wiadomo do najłatwiejszych nie należy, w sieci internetowej pojawiły się słowniki i bazy odmiany imion przez przypadki. Są to bazy niepełne, ponieważ zawierają imiona odmienione tylko przez wybrane przypadki gramatyczne.

My poszliśmy o krok dalej i stworzyliśmy bardziej rozbudowaną bazę imion. Nasza baza zawiera żeńskie i męskie imiona występujące w Polsce współcześnie, jak również szereg imion staropolskich czy nawet takich, które były charakterystyczne dla naszego kraju w średniowieczu. Dodatkowo wzbogaciliśmy naszą bazę o grupę imion zagranicznych, których odmiana nie zawsze jest prosta. Baza, którą oferujemy zawiera ponad 3600 odmienionych imion!

Zbiory spotykane w Internecie zawierają odmianę imion przez jeden bądź dwa przypadki stosowane w polskiej gramatyce. W naszej bazie z kolei znajdują się imiona odmienione przez wszystkie przypadki występujące w polskim systemie deklinacyjnym. Każde imię zawarte w naszej bazie odmienione jest przez Mianownik (Kto? Co?), Dopełniacz (Kogo? Czego?), Celownik (Komu Czemu?), Biernik (Kogo? Co?), Narzędnik ( (Z) kim? (Z) czym?), Miejscownik (O kim? O czym?) i Wołacz (zwrot do kogoś lub czegoś). Dodatkowo każde imię posiada informację o płci (k - kobieta, m - mężczyzna).

Imiona w Narzędniku zawarte w naszej bazie zawierają także odpowiedni dla nich przyimek prosty. Imiona odmienione przez Narzędnik występują z przyimkiem „z” lub „ze” w zależności od tego jaki przyimek nakazują normy językowe obowiązujące w polskiej gramatyce.

Baza, którą stworzyliśmy ma wiele zastosowań. Jednym z nich, które w dobie elektroniki wydaje się być narzędziem wręcz niezbędnym, jest wykorzystanie jej w celach marketingowych. Każdy użytkownik Internetu czy klient stacjonarnych instytucji świadczących usługi wie z własnego doświadczenia jak ważne jest podejście do klienta, a co za tym idzie korespondencja między usługodawcą a potencjalnym czy rzeczywistym odbiorcą takiej usługi. Wiele działających współcześnie firm kładzie na to duży nacisk i dba aby każdy klient był traktowany indywidualnie. Baza odmienionych gramatycznie imion może być narzędziem pomocnym przy budowaniu kontaktu z klientem drogą elektroniczną bądź pocztową. Automatyczne odmienianie imion klientów przez odpowiednie przypadki gramatyczne to wielkie ułatwienie w procesie tworzenia i kierowania do odbiorców korespondencji o charakterze informacyjnym i reklamowym. Imiennie zaadresowana poczta tworzy wizerunek usługodawcy podchodzącego do klienta indywidualnie, a co za tym idzie budzi większe zaufanie do niego.

Jak powstała baza imion

Baza imion oraz jej odmiana we wszystkich przypadkach deklinacyjnych została stworzona całkowicie ręcznie przez wykwalifikowaną polonistkę! Dzięki temu ryzyko błędów w odmianie zmniejszyliśmy do minimum, a jej jakość jest warta swojej ceny. Przy jej tworzeniu nie korzystaliśmy z żadnych automatycznych schematów!

Co dokładnie zawiera baza imion

W bazie znajduje się ponad 3600 imion polskich oraz zagranicznych często spotykanych w Polsce.
Baza zawiera imiona męskie oraz żeńskie.
Imiona w bazie zostały odmienione przez przypadki.
Każde imię posiada dokładnie 9 rekordów (kolumn):
- informacja o płci (k - kobieta, m - mężczyzna),
- imię w 7 przypadkach deklinacyjnych: mianownik, dopełniacz, celownik, biernik, narzędnik, miejscownik, wołacz,
- przyimek prosty "z/ze" dla narzędnika.
Przykład bazy danych:

Lp.PłećMianownikDopełniacz
1.kAgataAgaty
2.mFranciszekFranciszka
3.kHannaHanny
4.mMarcinMarcina
5.kMarzenaMarzeny
3600.mZdzisławZdzisława
Lp.PłećMianownikDopełniaczCelownikBiernikz/zeNarzędnikMiejscownikWołacz
1.kAgataAgatyAgacieAgatęzAgatąAgacieAgato
2.mFranciszekFranciszkaFranciszkowiFranciszkazFranciszkiemFranciszkuFranciszku
3.kHannaHannyHannieHannęzHannąHannieHanno
4.mMarcinMarcinaMarcinowiMarcinazMarcinemMarcinieMarcinie
5.kMarzenaMarzenyMarzenieMarzenęzMarzenąMarzenieMarzeno
3600.mZdzisławZdzisławaZdzisławowiZdzisławazeZdzisławemZdzisławieZdzisławie

Cena:

» » » Zapytaj o cenę « « «

Cennik nie stanowi oferty handlowej wg art. 66 par. 1 Kodeksu Cywilnego.

Baza danych do ściągnięcia

Poniżej prezentujemy bazę danych imion wraz z odmianą w kilku najpopularniejszych formatach plików. Prezentowane pliki są dostępne do pobrania całkowicie za darmo. Zaznaczamy jednocześnie, iż jest to wersja demonstracyjna. Jeżeli chcesz zakupić całą bazę danych skontaktuj się z nami za pomocą formularza kontaktowego, lub zadzwoń na telefon podany w stopce strony.


Mimo preferowanych formatów danych oraz kodowania plików tekstowych, możliwe jest wskazanie innego formatu oraz kodowania. Jesteśmy otwarci na wszelkie propozycje współpracy. Na każde zamówienie wystawiamy fakturę VAT 23%.


Darmowe i komercyjne bazy danych.© LocaHost